Abiks kasutajale

		Automaatsete postituste vältimiseks tuleb esimesse lahtrisse sisestada
		kontrollnumber.

		Terminid on esitatud viieveerulise tabelina:
		ID - termini lisamise järjekorranumber
		Inglise - termin inglise keeles
		Eesti - termin eest keeles
		Valdkond - termini valdkondlik kuuluvus
		Kommentaar - termini lisaja, modifitseerijate või kasutajate kommentaarid

		Tabel on algselt järjestatud ingliskeelse termini järgi. Vajutades veeru
		päisele on võimalik tabelit ümber järjestada mistahes veeru järgi. Nii
		näiteks järjestades ID veeru järgi on võimalik näha viimatilisatud
		termineid (tabeli lõpus).

		Sõnastikku sõnade lisamine käib lehekülje päises toodud tekstiakende abil.
		Terminite redigeerimiseks tuleb vajutada vastava termini ingliskeelse
		variandi peale. Seeläbi sisestab süsteem vastava termini jaoks
		olemas oleva info tekstiakendesse.

		Sõnastik on terminite lisamiseks ja muutmiseks või kommenteermiseks avatud
		kõigile soovijatele. Seega olete kõik oodatud panustama!

		Mingeid juurdepääsupiiranguid, paroole vms ei ole. Ainus palve on, et
		sõnastikku kasutada otstarbekohaselt: lisada keemiaga haakuvaid termineid
		(haakumine võib küll olla üsna kaudne) ja mitte lisada selgelt juurdunud
		termineid (benzene, spectroscopy, distillation vms). Ei ole kavas sellest
		sõnastikust kujundada kõikehõlnmavat keemia-sõnaraamatut vaid pigem uutele
		ja probleemsetele ingliskeelsetele terminitele eestikeelsete vastete
		otsimise kohta.

		Lisaks, sisestage probleemseid ingliskeelseid termineid julgesti ka juhul,
		kui Te ei oska head eestikeelset vastet pakkuda! Sellisel juhul võite
		jätta eestikeelse vaste välja lihtsalt tühjaks. Teie terminile võivad hea
		eestikeelse vaste leida teised kasutajad. Selleks, et näha tühjaks jäetud
		eestikeelsete vastetega termineid, piisab, kui järjestada tabel
		eestikeelsete terminite järgi. Ka praegu on mitmel terminil eestikeelsed
		vasted puudu.